CÁC CHUYÊN MỤC
Văn bản mới
Thư viện ảnh
Skip Navigation Links.
Expand Ngày nhà giáo Việt NamNgày nhà giáo Việt Nam
Expand Hoạt động của trườngHoạt động của trường
Expand Tổng kết năm họcTổng kết năm học
Expand Khai giảng năm họcKhai giảng năm học
Expand Hoạt động Công ĐoànHoạt động Công Đoàn
Ảnh nhân sự nhà trường
hoạt động
Tìm kiếm thông tin
Tiêu đề:
Từ khóa:
Liên kết Website
 • Bản tin chi tiết
  • kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi năm học 2019 - 2020

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

   PHAN THÀNH TÀI

   Số:       /KH-THPTPTT

   Đà Nẵng, ngày .......  tháng 9 năm 2019

    

              KẾ HOẠCH

   Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi

   Năm học 2019 - 2020

    


   Thực hiện Công văn 2561/SGDĐT - GDTrH ngày 09 tháng 9 năm 2019 của sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2019 - 2020.

   Thực hiện Công văn 2498/SGDĐT - GDTrH ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về lịch công tác trọng tâm giáo dục trung học năm học 2019 - 2020.

   Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Trường THPT Phan Thành Tài lập kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường như sau:

   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

   1. Mục đích hội thi

    Tuyển chọn, công nhận và tuyên dương giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

   Để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện trong dạy học.

   Để đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực trong công tác giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

   Tạo điều kiện để giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi ở cấp Sở trong năm sau.

   2. Yêu cầu của hội thi

   Đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác dạy học.

   II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI

   1. Điều kiện dự thi

   Giáo viên tham gia hội thi phải tham gia giảng dạy từ 03 năm trở lên, phải đăng ký tham gia dự thi.

   2. Thời gian thực hiện

   Thời gian

   Nội dung

   Từ 24/9/2019 đến 03/10/2019

   Các tổ gửi danh sách GV tham gia hội thi GV dạy giỏi cấp trường lên cho BGH

   Từ 04/10/2019 đến 14/10/2019

   Tập hợp danh sách; ra quyết định thành lập hội đồng khảo sát giáo viên giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020.

   Từ 15/10/2019 đến 05/12/2019

   Tổ chức dự giờ đánh giá tiết dạy giỏi của giáo viên

   Ngày 06/12/2019 - 10/12/2019

   Tập hợp kết quả, bình bầu, công bố và tổng kết hội thi.

   III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG, CẤP THÀNH PHỐ

   1. Nội dung thi

   a) Giáo án soạn giảng bài dạy khảo sát giáo viên dạy giỏi (soạn vi tính đóng tập để phát cho giáo viên dự và lưu hồ sơ).

   b) Dạy khảo sát 1 tiết để hội đồng đánh giá tiết dạy giỏi.

   2. Hình thức bình bầu giáo viên dạy giỏi cấp trường

   a) Giáo viên đăng ký bài dạy, thời gian dạy khảo sát, nộp giáo án dự thi;

   b) Hội đồng đánh giá dự giờ và đánh giá 01 tiết dạy.

   c) Kết quả công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường:

   Tất cả các phiếu dự giờ đều xếp loại giỏi, có trên 50% số phiếu dự giờ đánh giá từ 90 điểm trở lên, có nộp đủ giáo án. Các giáo viên đảm bảo đủ điều kiện trên được nhà trường công nhậ giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020.

             d) Trong số các giáo viên dự thi, Mỗi đoàn khảo sát giáo viên dạy giỏi của nhà trường chọn 01 giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020 (bằng chách bỏ phiếu kín). 

   3. Dự thi giáo viên giỏi cấp thành phố

   Những giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi 2 năm liên tục sẽ đủ điều kiện tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố (theo kế hoạch của sở trong năm học sau).

   Trên đây là kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020 của Trường THPT Phan Thành Tài, đề nghị các Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, các bộ phận có liên quan khẩn trương triển khai và tổ chức thực hiện./.

   Nơi nhận:                     

   - HT, các PHT;

   - Thông báo chung;

   - Lưu: VT, HS GVCNG

                        HIỆU TRƯỞNG

    

    

    

   pSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

   PHAN THÀNH TÀI

    

    

   DANG SÁCH GIÁO VIÊN

   ĐĂNG KÍ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

   Năm học 2019 - 2020

    

   STT

   Họ và tên

   Tổ CM

   Ghi chú

   1

   Nguyễn Thạo

   Giáo viên toán

    

   2

   Lê Thị Phượng

   Giáo viên toán

    

   3

   Nguyễn Ngọc Tâm

   Giáo viên tin

    

   4

   Nguyễn Thị Diện

   Giáo viên vật lý

    

   5

   Hồ Thị Trâm

   Giáo viên hóa học

    

   6

   Phùng Thị Ngọc Linh

   Giáo viên hóa học

    

   7

   Nguyễn Thị Mộng Thường

   Giáo viên sinh học

    

   8

   Ngô Thị Lâm

   Giáo viên ngữ văn

    

   9

   Nguyễn Thị Thu Mai

   Giáo viên anh văn

    

   10

   Lê Thị Thúy Hằng

   Giáo viên anh văn

    

   11

   Phan Văn Khải

   Bí thư đoàn

    

   12

   Nguyễn Thị Hòa

   TT tổ Sử - GDCD

    

   13

   Nguyễn Thị Thủy

   Giáo viên lịch sử

    

   14

   Nguyễn Thị Thanh Thúy

   Giáo viên lịch sử

    

   15

   Nguyễn Kiệt

   Giáo viên GDCD

    

   16

   Nguyễn Thị Dạ Triều

   Giáo viên địa lý

    

   17

   Nguyễn Quang Quốc Công

   Giáo viên thể dục

    

                                

                             HIỆU TRƯỞNG

   Các tin đã đăng
 
Trần Quang Liêm
Học sinh: 12/2
Học sinh giỏi cấp Quốc gia
--------------------------------------
Lê Quốc Việt
Học sinh: 12/2
Học sinh giỏi cấp Quốc Gia
--------------------------------------
Tin mới nhất
Lịch công tác
Thăm dò ý kiến
  Bạn đánh giá thế nào về website của trường?
 • Website rất đẹp  27%
 • Website đẹp  3%
 • Website bình thường  68%
 • Thông tin truy cập
      Số Online : 2
      Số tin đăng : 206
      Số lượng truy cập
  @ Bản quyền thuộc về Trường Trung học Phổ Thông Phan Thành Tài
  Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng Lê Đức Hà
  Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng - Điện thoại: 0236.3684245
  Trình duyệt tốt nhất Mozilla Firefox
  Độ phân giải tốt nhất từ 1024x768 trở lên