CÁC CHUYÊN MỤC
Văn bản mới
Thư viện ảnh
Skip Navigation Links.
Expand Ngày nhà giáo Việt NamNgày nhà giáo Việt Nam
Expand Hoạt động của trườngHoạt động của trường
Expand Tổng kết năm họcTổng kết năm học
Expand Khai giảng năm họcKhai giảng năm học
Expand Hoạt động Công ĐoànHoạt động Công Đoàn
Ảnh nhân sự nhà trường
hoạt động
Tìm kiếm thông tin
Tiêu đề:
Từ khóa:
Liên kết Website
 • Bản tin chi tiết
  • Kế hoạch quản lý chất lượng

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

   PHAN THÀNH TÀI

    

   Số:       /KH-THPTPTT

          Đà Nẵng, ngày … tháng 9 năm 2019

                     

   KẾ HOẠCH

   Về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

    


   Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 28/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. Công văn 2586/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020;

   Thực hiện vào kết quả quản lý chất lượng năm học 2018 - 2019 của nhà trường. Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 của nhà trường. Trường THPT Phan thành Tài xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020, với các nội dung như sau:

   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

   1. Chú trọng quán triệt ý thức trách nhiệm, yêu cầu trau dồi phẩm chất, năng lực và tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng giáo dục các cấp.

   2. Triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT.

   3. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, ôn tập cho học sinh khối 12 thật tốt để tham gia kì thi THPT quốc gia năm 2020. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

   4. Tổ chức kiểm tra hồ sơ công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm  học 2020 - 2021.

   5. Chú trọng công tác quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp, trả hồ sơ học sinh theo đúng quy định.

   II. NỘI DUNG

   1. Đối với kỳ thi THPT quốc gia

   - Nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học, thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ theo hướng đánh giá năng lực, đảm bảo sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả để  học sinh tham gia tốt thi THPT quốc gia 2020;

   - Xây dựng kế hoạch dạy học cho khối 12 và dạy ôn tập theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tiến hoành chia lại lớp theo đăng ký ban thi ngay đầu năm học;

   - Chú trọng các hoạt động tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Sở, Bộ tổ chức nhằm nâng cao năng lực trong công tác giảng dạy;

   - Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, và tổ chức thi thử THPT quốc gia năm 2020 theo kế hoạch của Sở.

   2. Đối với Công tác tuyển sinh lớp 10

   - Tổ chức kiểm tra công tác tuyển sinh 10 năm học 2019 - 2020, thực hiện báo cáo về sở;

   - Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2020 - 2021. Đề xuất danh sách trong hội đồng uyển sinh 10 năm học 2020 - 2021 và làm tốt công tác tuyển sinh đầu năm học.

   3. Đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và tham gia thi học sinh giỏi

   - Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi trong cả 3 khối. Tổ chức nghiêm túc kỳ thi học sinh giỏi khối 10 và khối 11 tại trường. Chọn đội tuyển tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 do Sở tổ chức.

   4. Đối với công tác đánh giá chất lượng giáo dục

   Triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi tắt là Thông tư số 18);

   Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá (TĐG) và đánh giá ngoài (ĐGN) theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông

    Trong năm học 2019 - 2020 tiến hành lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động và hoàn thành hồ sơ để tiến hành đánh giá ngoài để công nhận đạt kiểm định chất lượng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch của Sở.

   Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục do Sở tổ chức.

   Triển khai thực hiện hiệu quả phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục vào công tác quản lý hoạt động TĐG và cải tiến chất lượng giáo dục.

   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   Tất cả công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ về quản lý chất lượng giáo dục theo từng kế hoạch riêng trong năm học 2019 - 2020./.

    

   Nơi nhận:

   - CNTT-KT&KĐ Sở GD&ĐT;

   - BGH;

   - Các tổ CM, tổ VP;

   - Website trường;

   - Lưu: VT.

    

     HIỆU TRƯỞNG

    

    

       

    

    

    


   Mẫu 01

    

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO......................................................................

    

   DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

   NĂM HỌC 2019-2020

    

   TT

   Tên trường

   Ghi chú

   (Đề nghị công nhận)

   01

    

    

   02

    

    

   03

    

    

   04

    

    

   …. ngày …. tháng … năm 20..

    

                                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                         (Ký và đóng dấu)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Danh sách này gửi về Phòng CNTT-KT&KĐCLGD đồng thời gửi file qua Email: phongktkd.sodanang@moet.edu.vn  trước ngày 27/6/2020.

    

    

   Các tin đã đăng
 
Trần Quang Liêm
Học sinh: 12/2
Học sinh giỏi cấp Quốc gia
--------------------------------------
Lê Quốc Việt
Học sinh: 12/2
Học sinh giỏi cấp Quốc Gia
--------------------------------------
Tin mới nhất
Lịch công tác
Thăm dò ý kiến
  Bạn đánh giá thế nào về website của trường?
 • Website rất đẹp  27%
 • Website đẹp  3%
 • Website bình thường  68%
 • Thông tin truy cập
      Số Online : 1
      Số tin đăng : 206
      Số lượng truy cập
  @ Bản quyền thuộc về Trường Trung học Phổ Thông Phan Thành Tài
  Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng Lê Đức Hà
  Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng - Điện thoại: 0236.3684245
  Trình duyệt tốt nhất Mozilla Firefox
  Độ phân giải tốt nhất từ 1024x768 trở lên