CÁC CHUYÊN MỤC
Văn bản mới
Thư viện ảnh
Skip Navigation Links.
Expand Ngày nhà giáo Việt NamNgày nhà giáo Việt Nam
Expand Hoạt động của trườngHoạt động của trường
Expand Tổng kết năm họcTổng kết năm học
Expand Khai giảng năm họcKhai giảng năm học
Expand Hoạt động Công ĐoànHoạt động Công Đoàn
Ảnh nhân sự nhà trường
hoạt động
Tìm kiếm thông tin
Tiêu đề:
Từ khóa:
Liên kết Website
 • Bản tin chi tiết
  • kế hoạch Về việc tổ chức dạy học, ôn tập và kiểm tra sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.
   tổ chức dạy học, ôn tập và kiểm tra sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.


   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

   TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN THÀNH TÀI

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

    


   Số:      /KH-THPTPTT

   Đà Nẵng, ngày    tháng 04 năm 2020

    

   KẾ HOẠCH

   Về việc tổ chức dạy học, ôn tập và kiểm tra sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.

    


   Thực hiện Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH  ngày 30 tháng 3 năm 2020  Công văn 1125/BGDĐT-GDTrH  ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dạy học học kì II năm học 2019-2020;

   Thực hiện Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH  ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kì II năm học 2019-2020.

   Thực hiện Công văn 2655/UBND-VHXH  ngày 22 tháng 4 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19 về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kì II năm học 2019-2020.

   Thực hiện Công văn 1028/SGDĐT-CTrTT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức dạy học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.

   Trường THPT Phan Thành Tài xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học, ôn tập và kiểm tra sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể như sau:

   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

   1. Mục đích

   Nhằm đảm bảo các điều kiện trong việc thực hiện tốt các công văn chỉ đạo của cấp trên về công tác dạy học  khi học sinh đi học lại.

   Đánh giá kết quả học tập của học sinh qua internet trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid - 19 nhằm tổ chức ôn tập, dạy bù, củng cố lại kiến thức cho học sinh.

   Xây dựng lại phân phối chương trình cho các tiết từ ngày đi học lại đến kết thúc năm học.

   Xây dựng đầu điểm ở từng tổ bộ môn hợp lý phù hợp với điều kiện tại trường và công văn 1360/BGDĐT-GDTrH  ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kì II năm học 2019-2020.

   Tổ chức bồi dưỡng HSG 12 và tham gia dự thi theo kế hoạch của Sở.

   Tổ chức ôn tập, phân công ra đề, thẩm định đề kiểm tra học kỳ cho các môn Sở không ra đề đảm bảo trong nội dung theo quy định tại công văn 1113/BGDĐT-GDTrH  ngày 30 tháng 3 năm 2020  Công văn 1125/BGDĐT-GDTrH  ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dạy học học kì II năm học 2019-2020

   2. Yêu cầu

   Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện tốt công tác dạy và học.

   Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên thực hiện nghiêm túc các công văn chỉ đạo của cấp trên và của nhà trường, tổ chức xây dựng lại phân phối chương trình cho các môn, triển khai trong tổ lựa chọn phương án số cột điểm (đầu điểm) cho phù hợp trong học kỳ II, khuyến khích chọn mức tối thiểu về.

   GVCN khối 12 chuẩn bị các thủ tục để làm hồ sơ thi THPT Quốc gia 2020

   GVBM thực hiện các nội dung trên về công tác dạy và học.

   II. NỘI DUNG

   1. Tổ chức biên soạn lại phân phối chương trình

    - Thời gian từ khi đi học lại ngày 04 tháng 5 đến kết thức chương trình ngày 05 tháng 7 (trong đó: có cả các tiết ôn tập và kiểm tra học kỳ);

   - Tuần đầu tiên đi học lại (ngày 04 - 09/6/2020) đánh giá kết quả học tập qua internet của học sinh và củng cố lại kiến thức cho học sinh;

   - Các môn của khối 12 Sở không ra đề kiểm tra học kỳ từ ngày 08/6 - 12/6/2020;

   - Các môn khối 12 Sở ra đề kiểm tra học kì từ 16/6 - 20/6;

   - Khối 10 và khối 11 kiểm tra từ ngày 23/6 đến 04/7/2020.

   2. Tổ chức đánh giá kết quả học tập qua internet của học sinh

   Từ ngày đầu đi học lại (ngày 04 - 09/6/2020) giáo viên tổ chức đánh giá lại kết quả học tập của học sinh qua internet trong thời gian nghỉ chống dịch và triển khai dạy ôn tập, củng cố lại kiến thức cho học sinh đã học qua internet.

    3. Chọn số cột điểm (đầu điểm) hợp lý trong học kỳ II

   Triển khai thực hiện công văn 1360/BGDĐT-GDTrH  ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kì II năm học 2019-2020.

   4. Tăng cường dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và tham gia dự thi HSG cấp thành phố

   Thời gian tham gia dự thi: 21/5/2020

   5. Tiếp tục khảo sát giáo viên dạy giỏi cấp trường, chiến sỹ thi đua cơ sở hoàn thành trong tháng 5.

   6. Tổ chức thi thử THPT Quốc gia 2020 (có kế hoạch riêng của nhà trường)

   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   1. Đối với nhà trường

   - Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học từ nay đến kết thúc năm học;

   - Triển khai cho các tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng lại phân phối chương trình trong thời gian dạy học còn lại ngày 04/ 5 đến 05/7/2020 và phê duyệt PPCT;

   - Duyệt và hướng dẫn số cột điểm (đầu điểm) trong học kỳ II của các bộ môn gửi lên;

   - Xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ II năm học 2019 - 2020.

   - Xây dựng kế hoạch thi thử THPT Quốc gia 2020 (Sở không tổ chức thi thử).

   2. Tổ, nhóm chuyên môn, GVBM

    Tổ trưởng chuyên môn các tổ chỉ đạo tổ chức cho giáo viên trong tổ xây dựng lại phân phối chương trình (thống nhất trong tổ) trình Hiệu trưởng phê duyệt;

   Thống nhất lựa chọn số cột điểm (đầu điểm) ở các môn trong tổ cho phù hợp với từng bộ môn và phải đảm bảo theo hướng dẫn của bộ, khuyến khích chọn phương án tối thiểu về đầu điểm..

   Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ tuần đầu tiên khi đi học lại để tham gia dự thị HSG khối 12 (Lưu ý: nội dung dự thi không bỏ phần giảm tải).

   Tổ chức biên soạn nội dung giảng dạy theo nội dung giảm tải để củng cố, ôn tập và giảng dạy bài mới cho học sinh khi đi học lại.

   Xây dựng đề cương ôn tập để kiểm tra học kỳ II cho các môn khối 12 không ra đề, khối 10 và khối 11(nên chọn những nội dung được dạy trên lớp để kiểm tra học kỳ. Các môn khối 12 ra đề sẽ có hướng dẫn nội dung về kiểm tra học kỳ II.

   Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy học, ôn tập và kiểm tra sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 của trường THPT Phan Thành Tài./.

    

   Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

   - Sở GD&ĐT(b/c);

   - HT; Các PHT;

   - Tổ trưởng CM, VP;

   - CĐ, ĐTN;

   - Thông báo chung;

   - Lưu: VT.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Các tin đã đăng
 
Trần Quang Liêm
Học sinh: 12/2
Học sinh giỏi cấp Quốc gia
--------------------------------------
Lê Quốc Việt
Học sinh: 12/2
Học sinh giỏi cấp Quốc Gia
--------------------------------------
Tin mới nhất
Lịch công tác
Thăm dò ý kiến
  Bạn đánh giá thế nào về website của trường?
 • Website rất đẹp  29%
 • Website đẹp  3%
 • Website bình thường  67%
 • Thông tin truy cập
      Số Online : 1
      Số tin đăng : 247
      Số lượng truy cập
  @ Bản quyền thuộc về Trường Trung học Phổ Thông Phan Thành Tài
  Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng Lê Đức Hà
  Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng - Điện thoại: 0236.3684245
  Trình duyệt tốt nhất Mozilla Firefox
  Độ phân giải tốt nhất từ 1024x768 trở lên