CÁC CHUYÊN MỤC
Văn bản mới
Thư viện ảnh
Skip Navigation Links.
Expand Ngày nhà giáo Việt NamNgày nhà giáo Việt Nam
Expand Hoạt động của trườngHoạt động của trường
Expand Tổng kết năm họcTổng kết năm học
Expand Khai giảng năm họcKhai giảng năm học
Expand Hoạt động Công ĐoànHoạt động Công Đoàn
Ảnh nhân sự nhà trường
hoạt động
Tìm kiếm thông tin
Tiêu đề:
Từ khóa:
Liên kết Website
 • Bản tin chi tiết
  • kế hoạch chuyên môn
   kế hoạch chuyên môn

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

   PHAN THÀNH TÀI

    

   Số:       /KH-THPTPTT

          Đà Nẵng, ngày … tháng 9 năm 2020

    

   KẾ HOẠCH

   Chuyên môn năm học 2020 - 2021

    


   Thực hiện Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

   Thực hiện Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT;

    Thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông;

   Thực hiện Công văn số 2233/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT;

   Thực hiện Công văn 2384/SGDĐT - GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;

   Thực hiện Công văn 2189/SGDĐT - GDTrH ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về Lịch công tác trọng tâm giáo dục trung học năm học 2020 - 2021;

   Thực hiện Công văn 2492/SGDĐT - GDTrH ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung  học từ năm học 2020 - 2021;

   Trường THPT Phan Thành Tài xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2020 - 2021 như sau:

   I. CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

   1. Công tác triển khai

   - Triển khai thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của Sở Giáo dục và đào tạo, hướng dẫn giảng dạy của từng bộ môn theo chuẩn kiến thức và nội dung giảm tải, soạn giảng giáo án theo chuyên đề (Công văn số 2233/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà nẵng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT);

   - Triển khai dạy học trực tuyến trong tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng các phần mềm thích hợp (Office 365; edu-Teacher, edu-connect, zalo, messenger,…).

   - Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và chất lượng giáo dục;

   - Chỉ đạo tập trung thực hiện đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và các yêu cầu về nội dung giảm tải;

   - Đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, triển khai tập trung nhiều nguồn lực và thời gian để nâng cao chất lượng giải;

   - Triển khai thực hiện đúng quy chế, nền nếp chuyên môn trong công tác quản lý và dạy học;

   - Xây dựng lại PPCT nằm trong 35 tuần, (học kỳ I 18 tuần, học kỳ II 17 tuần) kết thúc năm học thống nhất theo lịch của Sở, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kì. Các tổ chuyên môn có kế hoạch quản lí dạy học, ôn tập ở các tuần cuối năm học, đảm bảo thực hiện đúng, đủ nội dung chương trình theo kế hoạch của nhà trường. Đối với lớp 12, các tổ chuyên môn khi xây dựng chương trình cần lưu ý sắp xếp hợp lí các chương, bài cuối mỗi học kì để đảm bảo nội dung kiến thức kiểm tra theo đề chung của Sở;

   - Triển khai dạy học tiếng Anh theo chương trình hệ 10 năm.

   2. Biện pháp

   - Công khai hóa kịp thời các văn bản chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra và kiểm định chất lượng giáo dục;

   - Xây dựng kế hoạch giảng dạy, thao giảng, dự giờ và kiểm định chất lượng giáo dục xuyên suốt năm học, kết hợp với kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo;

   - Các tổ chuyên môn đăng ký chuyên đề chuyên môn ngay từ đầu năm học và phân công giáo viên thực hiện;

   - Sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, làm thêm đồ dùng dạy học, sử dụng phòng học bộ môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học;

   - Đối với chủ đề tự chọn thực hiện theo hướng bám sát phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đối với lớp 12, tận dụng các tiết tự chọn để ôn tập thi THPT Quốc gia;

   - Có kế hoạch tổ chức kiểm tra nền nếp chuyên môn thường xuyên và đột xuất như kiểm tra định kỳ ở sổ đầu bài hằng tuần, sổ điểm chính hằng tháng, kiểm tra hồ sơ giáo viên, dự giờ đột xuất hoặc thông qua tổ chuyên môn, cán bộ lớp để nắm bắt tình hình giảng dạy của giáo viên;

   - Thành lập và củng cố các đội tuyển học sinh giỏi để triển khai bồi dưỡng kịp thời ngay từ đầu năm học. Chú trọng việc đầu tư của giáo viên và tài liệu nghiên cứu để nâng cao chất lượng giải học sinh giỏi thành phố;

   - Đối với học sinh, tập trung xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng đắn, phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo trong học tập và trung thực trong kiểm tra đánh giá. Mọi vi phạm của học sinh liên quan đến kiểm tra một tiết trở lên đều phải lập biên bản xử lý và xếp hạnh kiểm yếu trong học kỳ;

   - Về kế hoạch thao giảng: Nhà trường chỉ đạo cho các tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên dạy thao giảng tại lớp theo kế hoạch sao cho mỗi giáo viên được thao giảng 1tiết/1 năm học. Những tiết thao giảng tại lớp phải có giáo viên không có tiết dạy trong buổi đó dự giờ;

   - Về sinh hoạt cụm: Thực hiện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo;

   - Về dự giờ:

   + Tất cả giáo viên dạy 5 năm trở lên đều phải dự giờ ít nhất 1 tiết/1 tháng;

   + Tất cả giáo viên dạy dưới 5 năm đều phải dự giờ ít nhất 2 tiết/1 tháng;

   + Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Ban kiểm tra chuyên môn dự mỗi giáo viên 2 tiết/1 năm làm cơ sở để đánh giá viên chức và chuẩn giáo viên cuối năm;

   - Trường tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học (phân phối chương trình) của giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra;

   - Trường tổ chức dạy 01 lớp học tiếng Anh theo chương trình hệ 10 năm là lớp 10/6;

   - Nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ và tăng cường khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ cho giáo viên và học sinh, tổ trưởng chuyên môn tiếng Anh phối hợp với ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hoạt động của câu lạc bộ ít nhất 02 lần/1 học kì, tổ chức các hoạt động giao lưu, sinh hoạt ngoại khóa thường xuyên có hiệu quả, chất lượng;

   - Môn Địa lý: Các tổ, nhóm chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu bộ tài liệu do Bộ GDĐT biên soạn: Giáo dục về tài nguyên, biến đổi khí hậu, môi trường biển, hải đảo cấp THPT để dạy học tích hợp các kiến thức biển đảovào những bài học thích hợp và tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, báo cáo chuyên đề như: Tổ chức cho học sinh tham quan tìm hiểu hoặc cắm trại vào dịp tháng 3 về nộ dung bảo vệ môi trường biển, hải đảo Việt Nam. Giáo viên cần khai thác kỹ nội dung kiến thức này trong các bài học chính khóa địa lý 12: Bài 2, bài 9, bài 49, bài 57, bài 58,…) để giáo dục kiến thức về biển đảo, về chủ quyền và phát triển kinh tế biển. Tổ chức cho học sinh học tập thông qua các hình thức hoạt động tham quan trãi nghiệm, các hoạt động trại nhân dịp tháng thanh niên (tháng 3) về nội dung bảo vệ môi trường biển, hải đảo Việt Nam.

   - Đối với các môn học khác: Giáo viên giảng dạy tích hợp, lồng ghép nội dung biển đảo vào các bài học có nội dung tích hợp;

   - Trường và tổ Sử - Công dân tiếp tục triển khai dạy học các tiết lịch sử địa phương theo hướng dẫn trong 2 bộ tài liệu Lịch sử Đà Nẵng do Sở Giáo dục và  Đào tạo biên soạn, NXB giáo dục Việt Nam phát hành tháng 4/2015; (Dạy đủ 4 tiết trong đó Khối 10: 1 tiết, khối 11: 1 tiết, khối 12: 2 tiết). Trong quá trình dạy lịch sử địa phương cần chú ý tính cụ thể, hình ảnh và xúc cảm cho học sinh, đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động học tập như trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến riêng của mình. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học lịch sử địa phương như dạy trên lớp, dạy học thực địa, tại bảo tàng và tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm tăng cường khả năng tự học của học sinh và thảo luận trình bày ý kiến riêng của mình. Về kiểm tra đánh giá bài kiểm tra 1 tiết trở lên giáo viên dành 10% đến 30% nội dung kiểm tra, đánh giá về lịch sử địa phương.

   - Môn công dân tổ chức thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục pháp luật, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013 - 2014, dạy 6 tiết (mỗi khối 2 tiết).

   - Giáo dục môi trường, biến đổi khí hậu: Giáo dục, tuyên truyền cho học sinh chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống rủi ro thiên tai, tăng cường bảo vệ tài nguyên và bảo vệ môi trường trong vùng biển huyện Hoàng Sa và trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch số 709/KH-SGDĐT ngày 24/3/2014 của Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng;

   - Về giáo dục trải nghiệm: Trường chỉ đạo cho các tổ chuyên môn lồng ghép với ngoại khóa chuyên môn của tổ để tổ chức các buổi học tập trải nghiệm tại các khu vực khác nhau theo các chủ đề khác nhau và các tổ đăng ký ngay từ đầu năm học;

   - Về thể dục thể thao: Tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong trường học giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” theo Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. tuyên truyền việc thực hiện các bài thể thể thao buổi sáng để hình thành thói quen rèn luyện thể dục thể thao của học sinh. Tổ chức cho học sinh khối 10; 11, 12 thực hiện chương trình môn học thể dục chính khóa phù hợp với năng lực học sinh. Tổ chức cho học sinh khối 10 đăng ký học thể dục tự chn theo năng khiếu của học sinh và tiến hành chia lớp để dạy trong năm học 2020 - 2021 và tiếp tục dạy thể dục khối 11; khối 12 tự chn theo năng khiếu của học sinh. Tổ chức cho học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao. Đặc biệt chú trọng công tác phòng chống đuối nước. Môn thể dục chỉ chọn những môn trong các môn sau để tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường: Bóng rổ, bóng bàn, việt dã, điền kinh, thể dục nhịp điệu, đá cầu, cờ vua, bóng chuyền, cầu lông, bóng đá;

   - Về giáo dục ANQP thực hiện theo hướng dẫn  số 2535/SGDĐT-CTrTT ngày 25 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2020 - 2021 của Sở, tổ chức hội thao quốc phòng cấp  trường trong đầu học kỳ II để lựa chọn đội tuyển đi thi hội thao quốc phòng cấp thành phố dự kiến tháng 3/2021;

   Thực hiện đúng Thông tư liên tịch số 15/2015 ngày 16/7/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.  

   - Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông

             Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THPT thông qua việc triển khai Kế hoạch số 7048/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; trong đó tập trung: đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

             Xây dựng kế hoạch dạy nghề năm học 2020-2021 cho khối 11 với 02 lớp nghề tin học và 09 lớp nghề làm vườn.

   - Về giáo dục khuyết tật và hòa nhập: Trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch của Sở về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp THPT. Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh khuyết tật hòa nhập và thực hiện tốt chính sách cho học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2003/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.

   II. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

   1. Đổi mới phương pháp dạy học

   - Xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học sâu rộng, triệt để có hiệu quả thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình nhà trường;

   -  Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tăng cường phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan. Triển khai dạy học về các phương pháp dạy học tích cực; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông;

   - Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kĩ năng cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế. Từng bước triển khai việc thực hiện giáo dục kết hợp khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán trong chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan;

   - Động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học của Bộ GDĐT;

   - Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp thời gian hợp lý các hoạt động, chú trọng việc phối hợp giữa làm việc cá nhân và nhóm;

   - Chủ động rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyêt nhiệm vụ học tập đặc ra trong bài học. Dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tạp của mình, giáo viên tổng hợp, nhận xét đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng;

   - Giáo viên giảng dạy tích hợp, lồng ghép nội dung biển đảo vào các bài học có nội dung thích hợp;

   - Về giáo dục lịch sử địa phương cần chú ý tính cụ thể, hình ảnh và xúc cảm cho học sinh, tăng cường khả năng tự học của học sinh đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động học tập như trao đổi, thảo luận trình bày ý kiến riêng của mình. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức giáo dục địa phương, dạy trên lớp, thực địa, bảo toàn, hoạt động ngoại khóa;

   - Môn Giáo dục công dân triển khai dạy học tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng trong môn GDCD cấp THPT theo đúng chỉ đạo của Bộ và Sở GDĐT;

   - Triển khai các hoạt động trong năm học để thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giải trí, trải nghiệm sáng tạo,…

   - Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

   * Biện pháp:

   - Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học;

   - Tổ chức hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học và tăng cường nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về đổi mới phương pháp dạy học;

   - Chỉ đạo cho các tổ chuyên môn đăng ký các chuyên đề, tiết dạy học sử dụng các phương pháp đổi mới trong dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh ít nhất (môn Toán - Tin: 6 tiết/1 năm học; các tổ còn lại 4 tiết/1 năm học).

   - Triển khai dự giờ rút kinh nghiệm và đánh giá giờ dạy đổi mới phương pháp dạy học;

   - Tổ chức các buổi hoạt động dạy học tích hợp, dạy học trải nghiệm, các tiết học tốt, buổi học tốt. Tổ chức hội nghị học tốt trong toàn trường. Phối kết hợp các đoàn thể trong nhà trường phát động các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh toàn trường;

   - Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh.

   2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

   - Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Sử dụng các hình thức học tập trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như dạy trực tuyến, dạy học kết nối… Ngoài nhiệm vụ học trên lớp cần coi trọng giao nhiệm vụ, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường;

   - tăng cường giao cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu thao khảo để tiếp nhận và vận dụng kiến thức; dành nhiều thời gian trên lớp để tổ chức cho học sinh báo cáo, thuyết trình, thảo luận, luyên tập, thực hành,bảo vệ kết quả tự học của mình;

   - Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,… góp phần phát triển năng lực của học sinh trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh trung học.

   * Biện pháp:

   - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, cho phép học sinh truy cập các thông tin cần thiết trong quá trình học tập (chỉ nhằm mục đích phục vụ cho môn học, tiết học);

   - Tổ chức dạy học theo chủ đề, xây dựng các kế hoạch học tập ngoài trời, giao lưu kinh nghiệm nếu có thể cho từng môn học;

   - Tổ chức dạy học theo dự án, giao nhiệm vụ cho học sinh để học sinh chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức và trở thành các chuyên gia trong các kiến thức bài học;

   - Tích cực khuyến khích hỗ trợ học sinh nghiên cứu khoa học, nhà trường tạo điều kiện và phân công giáo viên giúp đỡ học sinh trong quá trình làm nghiên cứu khoa học.

   c) Đổi mới kiểm tra và đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục

   - Thực hiện nghiêm việc đánh giá xếp loại học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo  tại thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011, bổ sun, sửa đổi một số điều tại Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020;

   - Các tổ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh  phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học theo đinh hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hoải vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung tại công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 và công văn 2233/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng;

   - Thực hiện nghiêm túc, tổ chức chặt chẽ, đúng quy chế ở các khâu ra đề, coi châm và nhận xét, đánh giá học sinh, đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh;

   - Tiếp tục đổi mới việc kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, đảm bảo đúng thực chất, khách quan, công bằng, tiến bộ và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình;

   - Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh, đánh giá qua các hoạt động trên lớp, qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập, đánh giá qua kết quả học sinh báo cáo thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kỹ  thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm, kết quả bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

   - Coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú của học sinh trong quá trình học tập. Việc kiểm tra đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà biết học sinh học như thế nào, vận dụng kiến thức ra sao. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho bài kiểm tra hiện hành;

   - Trong quá trình thực hiện dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát đánh giá quá trình và kết quả học tập và rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh;

   Việc kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập;

   -           Đối với bài kiểm tra, đánh giá bằng điểm số thông qua bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính: đề kiểm tra phải được xây dựng theo ma trận, đặc tả câu hỏi tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận cần biên soạn theo mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục;

   -          Đối với kiểm tra, đánh giá bằng bài thực hành, hoặc dự án học tập: yêu cầu cần đạt của bài thực hành hoặc dự án học tập phải được hướng dẫn cụ thể bằng bảng kiểm các mức độ đạt được phù hợp với 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao của các kiến thức, năng được sử dụng.

   - Tiếp tục việc xây dựng đề thi, đề kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kì và từng khối lớp, giáo viên và tổ chuyên môn xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ vận dụng, vận dụng cao;

   - Kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; (Đối với khối 12: các bài kiểm tra thường xuyên từ 15 phút trở lên hoàn toàn bằng câu hỏi trắc nghiệm ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Anh văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Trừ môn ngữ văn ra đề tự luận; Đối với khối 10 và 11: các bài kiểm tra thường xuyên từ 15 phút trở lên ra câu hỏi với tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận ở môn Toán, các bài kiểm tra thường xuyên từ 15 phút trở lên ra câu hỏi với tỉ lệ 80% trắc nghiệm, 20% tự luận ở các Vật lý, Hóa học, Sinh học, Anh văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Trừ môn Ngữ văn ra đề tự luận); tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh bày tỏ được chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội;

   - Đối với môn tiếng Anh tiếp tục triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo công văn 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 7 năm 2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo;

   - Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung vào thư viện câu hỏi, bài tập, đề thi...cho mỗi chương và cả chương trình môn học của nhà trường, đưa vào nguồn học liệu mở;

   - Cán bộ, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “trường học kết nối” về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh;

   - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá; chuẩn bị tốt các điều kiện để từng bước triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi trực tuyến, bảo đảm chất lượng, hiệu quả;

   - Về kiểm định chất lượng giáo dục: Hội đồng kiểm định chất lượng thực hiện theo kế hoạch phân công, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ, khách quan và thực chất;

   * Biện pháp:

   - Tất cả các tổ chuyên môn và giáo viên thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở các khâu ra đề, coi, chấm, đánh giá và nhận xét học sinh trong việc thi và kiểm tra

   - Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng kỹ thuật, kỹ năng ra đề và soạn đáp án ở các tổ chuyên môn. Chú trọng khả năng thông hiểu và vận dụng, đảm bảo mức độ nhận biết. Đối với các môn Khoa học xã hội cần đặt câu hỏi mở đòi hỏi sự vận dụng, câu hỏi gắn với thời sự, quê hương, đất nước, tổng hợp kiến thức và nêu được chính kiến của học sinh;

   - Tất cả các đề và đáp án kiểm tra thường xuyên từ 15 phút trở lên được tổ trưởng chuyên môn thẩm định. Trước khi nhập điểm giáo viên phải nộp thống kê bài kiểm tra cho tổ trưởng chuyên môn để theo dõi chất lượng bộ môn;

   - Các tổ chuyên môn đăng ký kiểm tra đề chung trước 15 ngày để Hiệu trưởng xếp lịch kiểm tra hợp lý;

   - Tăng cường động viên học sinh và chấm, nhận xét kết quả các bài kiểm tra thông qua các sản phẩm, các bài thuyết trình của học sinh và quá trình tiến bộ của học sinh;

   - Chấm, trả bài kiểm tra đúng quy định về thời gian và có nhận xét để động viên sự cố gắng của học sinh;

   - Các tổ chuyên môn tiếp tục phân công giáo viên soạn câu hỏi, bài tập, đề cương thi THPT Quốc gia, đề thi...để bổ sung vào “Nguồn học liệu mở” và tham gia xây dựng “Ngân hàng đề” của Sở Giáo dục và Đào tạo;

   - Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong quá trình tự đánh giá và đánh giá ngoài.

   3. Về triển khai thực hiện giáo dục STEM

   Thực hiện Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai thực hiện giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học (STEM) trong giáo dục trung học; Công văn 2492/SGDĐT - GDTrH ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học từ năm học 2020 - 2021. Nhà trường triển khai đến các tổ chuyên môn, đến toàn thể giáo viên, cán bộ công nhân viên các nội dung về triển khai giáo dục STEM.

   a) Tổ chuyên môn Toán -Tin, Vật lý - Công nghệ; Hóa học; Sinh - Công nghệ:

   - Chỉ đạo giáo viên nghiên cứu các công văn Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), công văn 2492/SGDĐT - GDTrH ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học từ năm học 2020 - 2021 để triển khai thực hiện bắt đầu từ năm học 2020-2021;

   - Tổ chuyên môn lựa chọn hình thức tổ chức giáo dục STEM: Như tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM; Tổ chức nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tổ chức bài dạy STEM;…

   - Quy định tổ chức giáo dục STEM tại các tổ chuyên môn: Mỗi tổ chuyên môn dạy ít nhất 01 bài trên 01 khối lớp trong năm học;

   - Tổ chuyên môn chỉ đạo phân công giáo viên thiết kế các bài học STEM để triển khai trong quá trình dạy học các môn học thuộc chương trình GDPT theo hướng tiếp cận tích hợp nội môn hoặc tích hợp liên môn;

   - Nội dung bài học STEM bám sát nội dung chương trình của các môn học nhằm thực hiện chương trình GDPT theo thời lượng quy định của các môn học trong chương trình.

             - Học sinh thực hiện bài học STEM được chủ động nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu học tập để tiếp nhận và vận dung kiến thức thông qua các hoạt động:

   lựa chọn giải pháp giải quyết vấn đề; thực hành thiết kế, chế tạo, thử nghiệm mẫu thiết kế; chia sẻ, thảo luận, hoàn thiện hoặc điều chỉnh mẫu thiết kế dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

             b) Giáo viên: Nghiên cứu các công văn, tham gia các hoạt động của tổ về giáo dục STEM và triển khai chuẩn bị bài dạy theo giáo dục STEM khi được phân công.

   4. Nâng cao chất lượng dạy học qua internet, trên truyền hình

   - Tiếp tục triển khai thực hiện việc dạy học qua internet, trên truyền hình theo hướng dẫn tại Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GDĐT các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT khi học sinh không đi học trực tiếp.

             - Khi nhà trường triển khai dạy học trực tuyến trên internet, trên truyền hình, lúc đó các tổ chuyên môn, giáo viên dạy học qua internet xây dựng các bài học điện tử để giao cho học sinh thực hiện các hoạt động phù hợp trên môi trường mạng, ưu tiên các nội dung học sinh có thể tự học, tự nghiên cứu như: đọc sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, xem video, thí nghiệm phỏng để trả lời các câu hỏi, bài tập được giao. Thời gian quy định cho mỗi bài học phải bảo đảm sự phù hợp để học sinh tự truy cập vào bài học, thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự với sự theo dõi, giám sát, hỗ trợ, đánh giá của giáo viên.

   5. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

   - Tiếp tục triến khai bồi dưỡng học sinh giỏi ở cả 3 khối. Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường đối với khối 10 và 11 (theo kế hoạch riêng). Tham gia thi học sinh giỏi cấp thành phố khối 12 theo hướng dẫn của sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2020 - 2021. Đối với môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận; môn Anh văn có các kỹ năng theo hình thức trắc nghiệm; các môn toán, lý, hóa, sinh, sử, địa, giáo dục công dân thi theo hình thức trắc nghiệm (bộ môn nào Sở Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn riêng thực hiện theo sự hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo); môn tin thi theo hình thức lập trình trên máy tính.

   * Biện pháp:

   - Thành lập đội tuyển và tăng cường công tác bồi dưỡng ở cả 3 khối ngay từ đâu năm học;

   - Trong quá trình dạy học giáo viên theo dõi phát hiện nhân tố mới để đưa vào đội tuyển.

   III. CÔNG TÁC CỤ THỂ HẰNG THÁNG

   * Tháng 9

   1. Thực hiện các công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch năm học (02 giáo viên được kiểm tra) Môn Toán, Lý.

   2. Kết chuyển lớp vào VnEdu.

   3. Khóa học bạ, sổ điểm chính học sinh thi lên lớp khối 10, 11 năm học 2019 - 2020. Nhập thông tin biên chế lớp và sổ điểm vi tính, bổ sung hồ sơ trong học bạ khối 12 năm học 2020 - 2021.

   4. Kiểm tra, ròa soát kết quả công tác tuyển sinh 10 năm học 2020 - 2021. Số học sinh không nhập học.

   5. Thao giảng tại lớp.

   6. Ngoại khoá chuyên môn Tổ Toán - Tin.

   7. Kiểm tra hộ tịch học sinh trong vi tính.

   8. Tổ chức cho học sinh đăng ký học thể dục theo chuyên đề tự chọn và tổ chức chia lớp để triển khai giảng dạy.

   9. Ổn định và chọn danh sách đội tuyển, chia thời khóa biểu và tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi.

   10. Chia thời khóa biểu chính khóa, thể dục, QPAN, bồi dưỡng lần 1 và áp dụng.

   11. Quyết định hành lập nhóm khảo sát chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

   12. Thành lập Ban kiểm định chất lượng giáo dục, Ban kiểm tra nội bộ, chuyên môn.

   13. Tham gia tập huấn chuyên môn của từng môn theo lịch của Sở.

   14. Duyệt phân phối chương trình các môn cho từng giáo viên năm học 2020 - 2021.

   15. Tổ chức tập huấn “Thiết kế và xây dựng bài giảng E - Learning” (nêu Sở có tổ chức).

   16. Lập kế hoạch thi khoa học kỹ thuật cấp trường năm học 2020 - 2021, quyết định thành lập Hội đồng chấm chọn.

   17. Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường.

   18. Phân công lịch trực phòng bộ môn, Sắp xếp lại đồ dùng dạy học.

   19. Giáo viên tiến hành làm sản phẩm bài giảng điện tử E-Learning.

   20. Thực hiện dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trong tháng: 01 tổ Toán - Tin; 01 tổ Vật lý - Công nghệ.

   21. Dạy học ứng dụng CNTT và U - pointer theo kế hoạch.

   22. Học nghề phổ thông khối 11.

   * Tháng 10

   1. Thực hiện các công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch năm học (Toán, Hóa, Văn, Anh).

   2. Thao giảng tại lớp.

   3. Ngoại khoá chuyên môn Tổ Toán - Tin.

   4. Dự giờ giáo viên

   5. Cập nhật điểm vào Vnedu.

   6. Tiếp tục tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường.

   7. Bồi dưỡng HSG.

   8. Chia lại thời khóa biểu (nếu có).

   9. Khảo sát chiến sĩ thi đua cấp cơ sở tiết thứ nhất và thứ hai.

   10. Kiểm tra sinh hoạt chuyên đề ở các tổ CM.

   11. Lập kế hoạch triển khai và kiểm tra công tác viết và áp dụng sáng kiến.

   12. Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục.

   13. Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh lần 1.

   14. Dạy học ứng dụng CNTT và U - pointer theo kế hoạch.

   15. Sinh hoạt cụm chuyên môn (theo kế hoạch của Sở).

   16. Tập hợp danh sách đăng ký sản phẩm dự thi KHKT cấp trường và cấp sở.

   17. Thực hiện dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trong tháng: Tin, Hóa, Sinh, Văn, Thể dục - QPAN, Sử - CD, Địa.

   18. Học nghề phổ thông khối 11.

   19. Tổ chức tập huấn thiết kế bài giảng El-earning cho giáo viên.

   * Tháng 11

   1. Thực hiện các công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch năm học (Tin, Sinh, Sử - CD, Địa).

   2. Thao giảng tại lớp.

   3. Thi Nghề phổ thông khối 11 (theo kế hoạch của Trung tâm số 3)

   4. Ngoại khoá chuyên môn tổ Ngữ văn; Sinh - CN.

   5. Dự giờ giáo viên.

   6. Cập nhật điểm vào Vnedu.

   7. Bồi dưỡng HSG, TDTT.

   8. Chia lại thời khóa biểu (nếu có).

   9. Tiếp tục khảo sát chiến sĩ thi đua cấp cơ sở tiết thứ nhất và thứ hai.

   10. Kiểm tra sinh hoạt chuyên đề ở các tổ CM.

   11. Kiểm tra ứng dụng CNTT tổ Hóa, tổ Lý

   12. Tổ Ngoại ngữ lập kế hoạch sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Anh lần thứ hai năm học 2020 - 2021

   13. Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học của GV trong tháng 9 và tháng 10.

   15. Hoàn thành hội khỏe phù đổng cấp trường.

   16. Chấm chọn sản phẩm dự thi KHKT cấp trường và chọn sản phẩm dự thi KHKT cấp thành phố.

   17. Thực hiện dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trong tháng: Toán, Lý - CN, Hóa, Sử - CD, Địa, Anh.

   * Tháng 12

   1. Thực hiện các công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch năm học (Toán, Lý -CN, Anh, Thể dục - ANQP).

   2. Thao giảng tại lớp.

   3. Xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kì I và thành lập ban ra đề, sao in, ban coi kiểm tra, ban chấm.

   4. Ngoại khoá chuyên môn Tổ Sử - Công dân; Địa.

   5. Dự giờ giáo viên.

   6. Cập nhật điểm vào Vnedu.

   7. Bồi dưỡng HSG, TDTT.

   8. Chia lại thời khóa biểu (nếu có).

   9. Tiếp tục khảo sát chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

   10. Kiểm tra sinh hoạt chuyên đề ở các tổ CM.

   11. Kiểm tra ứng dụng CNTT tổ Toán - tin, tổ Sinh - CN

   12. Kiểm tra hồ sơ của các tổ/nhóm CM và cá nhân (toàn trường).

   13. Kiểm kê CSVC + kiểm tra tài chính cuối năm.

   14. Sinh hoạt trên trường học kết nối

   15. Ôn tập và kiểm tra học kỳ 1 theo quy định thời gian của sở.

   16. Thực hiện dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trong tháng: Toán, Sinh, Văn, Anh, Địa, Thể dục - ANQP.

   17. Hoàn thành hồ sơ nộp sản phẩm dự thi E - learning về Sở ngày 09/12.

   * Tháng 01

   1. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch tháng 01 và 02 năm học (Toán, Hóa, Văn, Sử - CD).

   2. Kiểm tra học kì theo kế hoạch của Sở, của trường.

   3. Ngoại khoá chuyên môn (Tổ Thể dục - ANQP).

   4. Dự giờ giáo viên.

   5. Cập nhật điểm vào Vnedu.

   6. Bồi dưỡng HSG 12, TDTT.

   7. Phân công chuyên môn và chia lại thời khóa biểu học kì II áp dụng từ tuần

   8. Tiếp tục khảo sát chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các tiết còn lại.

   9. Chấm sáng kiến cấp tổ.

   10. Chia lại thời khóa biểu áp dụng cho học kì II và chia ôn tập thi THPT Quốc gia 2021.

   11. Nhận đề kiểm tra học kì I khối 12 từ Sở.

   12. Thi học sinh giỏi khối 10, 11.

   13. Kiểm tra ứng dụng CNTT tổ Sử - CD, Địa lý

   14. Sinh hoạt trên trường học kết nối.

   15. Sơ kết thi đua  học kì I.

   16. Hoàn thành các con điểm thành phần, chấm trả bài kiểm tra học kì I, cập nhật điểm vào Vnedu, xét hạnh kiểm theo lịch thông báo của nhà trường.

   17. Xây dựng kế hoạch, phân công hướng dẫn thực tập.

   18. Báo cáo sơ kết học kì I lên cấp trên theo quy định.

   19. Tổ Toán - Tin; Ngữ văn; Anh văn soạn nộp đề cương ôn tập thi TNTHPT quốc gia năm 2021.

   20. Tổ chức dạy ôn tập thi THPT Quốc gia bắt đầu từ tuần 20.

   21. Thực hiện dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trong tháng: Vật lý - CN, Hóa, Sinh, Văn, Anh, Sử - CD, Thể dục - ANQP.

   * Tháng 2

   1. Thực hiện các công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch tháng 1 và 2 năm học (Toán, Hóa, Văn, Sử - CD).

   2. Thao giảng tại lớp.

   3. Ngoại khoá chuyên môn tổ Hóa học

   4. Dự giờ giáo viên.

   5. Cập nhật điểm vào Vnedu.

   6. Bồi dưỡng HSG, TDTT và tham gia thi HSG cấp thành phố.

   7. Chia lại thời khóa biểu lần 2 học kì II (nếu có).

   8. Hoàn thành khảo sát chiến sĩ thi đua cấp cơ sở tiết thứ hai.

   9. Chấm sáng kiến cấp trường và hoàn thành nộp về Sở

   10. Kiểm tra sinh hoạt chuyên đề từ đầu năm ở các tổ CM (văn, Sử - CD, Địa).

   11. Kiểm tra ứng dụng CNTT tổ Ngữ văn, tổ Anh văn.

   12. Sinh hoạt trên trường học kết nối.

   13. Thực tập sư phạm.

   14. Tổ chức Hội thao Quốc phòng cấp trường.

   15. Tổ CM còn lại soạn nộp đề cương ôn tập thi THPT quốc gia năm 2021.

   16. Thực hiện dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trong tháng: Vật lý - CN, Hóa, Sinh, Văn, Anh, Sử - CD, Thể dục - ANQP.

   * Tháng 3

   1. Thực hiện các công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch năm học (Toán, Sinh - CN, Anh văn, Thể dục - ANQP).

   2. Ngoại khóa chuyên môn tổ Cật lý - CN.

   3. Thao giảng tại lớp ở các tổ chuyên môn.

   4. Sinh hoạt tổ chuyên môn theo chuyên đề.

   5. Chia lại thi khoá biểu (nếu có)

   6. Dự giờ giáo viên.

   7. Cập nhật điểm vào vi tính.

   8. Chia lớp tiến hành ôn tập các môn tự chọn thi THPT Quốc gia 2021.

   9. Hoàn  thành nguồn minh chứng trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục.

   10. Hướng dẫn và hoàn thành hồ sơ thực tập của giáo viên.

   11. Kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin của tổ Sử - CD, Địa.

   12. Phát phiếu liên lạc giữa học kỳ

   13. Tiếp tục tổ chức Hội thao Quốc phòng cấp trường.

   14. Tham gia thi thể dục thể thao do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

   15. Thực hiện dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trong tháng: Tin, Lý - CN, Sinh, Sử - CD, Anh, Thể dục - ANQP.

   16. Sinh hoạt trên trường học kết nối.

   * Tháng 4

   1. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch năm học (Vật lý - CN, Hóa học, Văn).

   2. Ngoại khóa chuyên môn tổ Anh văn.

   3. Dự giờ đột xuất giáo viên.

   4. Ôn tập và kiểm tra học kì II.

   5. Tiếp tục ôn tập thi THPT Quốc gia 2021.

   6. Cập nhật điểm vào vi tính.

   7. Hoàn thành việc tìm nguồn minh chứng kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn Quốc gia.

   8. Chia lại thời khóa biểu mới (nếu có).

   9. Kiểm tra học kì II khối 12 và các môn Tin, Công nghệ, Thể dục, GDQP- AN của khối 10 và 11.

   10. Ra đề kiểm tra HKII khối 10, 11.

   11. Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh lần 4.

   12. Tổ chức cho học sinh ĐKDT, ĐKXT và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi.

   13. Kiểm tra sai sót về hồ sơ ĐKDT và in danh sách thí sinh ĐKDT.

   14. Kiểm tra chéo đăng kí hồ sơ.

   15. Thao giảng tại lớp.

   16. Thực hiện dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trong tháng: Toán, Hóa, Văn, Địa.

   * Tháng 5

   1. Thực hiện các công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch năm học.

   2. Dự giờ giáo viên.

   3. Cập nhật điểm vào vi tính, hoàn thành điểm vào học bạ, xét hạnh kiểm.

   4. Thi thử THPT Quốc gia 2021.

   5. Kiểm tra hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp.

   6. Tìm nguồn minh chứng kiểm định chất lượng giáo dục, hồ sơ trường chuẩn.

   7. Kiểm tra hồ sơ giáo viên đợt 2.

   8. Kiểm tra HKII khối 10, 11.

   9. Nộp hồ sơ ĐKDT về sở.

   10. Tổng kết thi đua, tổng kết năm học.

   11. GVCN hoàn thành nhận xét học bạ vi tính sau khi duyệt hạnh kiểm 2 mặt.

   12. In Sổ điểm chính, sổ học bạ 3 khối và hoàn thành ký vào 30/5/2021.

   13. Tổ chức đăng ký thi lên lớp và rèn luyện hè từ 25/5-30/5/2021.

   Trên đây là kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2020 - 2021, yêu cầu toàn thể giáo viên thực hiện nghiêm túc./.

   Nơi nhận:

   - Hiệu trưởng;

   - Các Phó Hiệu trưởng;

   - Các tổ trưởng chuyên môn;

   - Lưu: VT, CM.

   HIỆU TRƯỞNG

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Các tin đã đăng
 
Trần Quang Liêm
Học sinh: 12/2
Học sinh giỏi cấp Quốc gia
--------------------------------------
Lê Quốc Việt
Học sinh: 12/2
Học sinh giỏi cấp Quốc Gia
--------------------------------------
Tin mới nhất
Lịch công tác
Thăm dò ý kiến
  Bạn đánh giá thế nào về website của trường?
 • Website rất đẹp  29%
 • Website đẹp  3%
 • Website bình thường  67%
 • Thông tin truy cập
      Số Online : 1
      Số tin đăng : 247
      Số lượng truy cập
  @ Bản quyền thuộc về Trường Trung học Phổ Thông Phan Thành Tài
  Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng Lê Đức Hà
  Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng - Điện thoại: 0236.3684245
  Trình duyệt tốt nhất Mozilla Firefox
  Độ phân giải tốt nhất từ 1024x768 trở lên